TARLAP REPRODUCCIÓ S.L., ELS NOSTRES PRODUCTES I SERVEIS

TARLAP REPRODUCCIÓ S.L. és un centre de reproducció de genètica cunícola de l'estirp HYLA , dedicat a la producció de dosis seminals i de futures mares reproductores . A més ofereix assessorament tècnic i professional que cuniculicultor requereix per a la màxima rendibilitat de la seva explotació .

DOSIS SEMINALS LÍQUIDES

- en pull de 30 dosi
- en pull de 50 dosi
- en pull de 100 dosi

MONODOSI SEMINALS GEL·LIFICADES

Cànula flexible de fàcil adaptació

DOSIS SEMINALS RABBIT

- en pull de 30 dosi
- en pull de 50 dosi
- en pull de 100 dosi

MASCLE HYLA MAX

Semen de mascle Hyla Elite per produir conills compactes i pesats, ideals per al mercat espanyol

MASCLE HYLA GPC

Semen de mascle HYLA GP per a la producció de femelles reproductores

MASCLE HYLA BRU

Semen de mascle HYLA COLOR per produir conills compactes i pesats , amb ull negre , ideals per al Llevant espanyol.