TARLAP REPRODUCCIÓ S.L., ELS NOSTRES PRODUCTES I SERVEIS

TARLAP REPRODUCCIÓ S.L. és un centre de reproducció de genètica cunícola de l'estirp HYLA , dedicat a la producció de dosis seminals i de futures mares reproductores . A més ofereix assessorament tècnic i professional que cuniculicultor requereix per a la màxima rendibilitat de la seva explotació .

FEMELLA HYLA NG

Prolificitat equilibrada. Grandària i capacitat d'ingestió que permeten optimitzar les seves aptituds lleteres per obtenir llorigons pesats i resistents al deslletament .

FEMELLA HYLA GP

La femella HYLA GP creuada amb el mascle GP , ens produirà les conilles Hyla GP a la pròpia explotació

CATXAPS

La manera més fàcil , fiable i rendible d'introduir la millora genètica en la seva explotació.

MASCLE HYLA MAX

El mascle Hyla, seleccionat per optimitzar el rendiment canal i el creixement.

MASCLE HYLA GPC

Mascle destinat a creuar-se amb la femella GP de Hyla per a la producció de futures ? parentals Hyla NG.

MASCLE HYLA BRU

Mascle de color amb ulls negres, per a la producció càrnica , amb òptim creixement i rendiment canal.